program   |   otevírací doba a vstupné   |   rezervace   |   podmínky   |   newsletter   |   zimní programy

Zimní zábavně-vzdělávací programy HistoryParku

Sběrači

Výukový program "S kufrem do pravěku" a "Na skok do pravěku" umožňuje dětem z MŠ, žákům ZŠ i gymnázií bezprostřední seznámení s předměty denní potřeby našich předků. Díky haptickému efektu a odbornému výkladu našich lektorů získají nejen chronologické souvislosti, ale uvědomí si také materiálový a tvarový vývoj nástrojů a v neposlední řadě také posun v technologiích, které ovlivnily život člověka v pravěku a protohistorii. Program nabízíme v období 15.11.2019 - 15.4.2020. Pro více informací o délce, obsahu a ceně programů pište prosím na mail: kristyna.matejkova@historypk.cz nebo ales.charvat@historypk.cz

ukázka zimních programů (Foto: David Koleček, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem)


Sada muzejních kufříků se skládá ze čtyř samostatných částí. Každý kufřík obsahuje specifické repliky artefaktů rozdělených do tematických okruhů. Repliky lze řadit například v návaznosti na časovou osu nebo v souvislosti s technologickým vývojem, popřípadě aplikovat i různé další kombinace v souvislosti s právě probíranou látkou.

Vše lze také velmi dobře navázat na RVP – Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura.

Veškeré repliky artefaktů lze z kufříků velmi snadno vyjmout, a je žádoucí, aby si je žáci při výkladu mohli dostatečně „osahat“, protože zapojení všech smyslů se pro poznání a zapamatování hmotné kultury našich předků jeví jako velmi efektivní.


rezervace zimních programů

Zimní program si můžete objednat v našem rezervačním systému na níže uvedeném odkazu. Do poznámky prosím uvádějte, zda chcete program zajistit ve Vaší škole nebo v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem.

rezervační systém


vlastní sada muzejních kufříků pro Vaši školu

V případě zájmu je možné muzejní kufříky pro Vaši školu zakoupit. Více informací najdete v nabídce zde:

nabídka muzejních kufříků 

Zpět nahoru